Shiningheart

~ BE the difference ~

 

Artikelen & Gedichten


mijn visie


Ik zie mezelf als een vrije geest. Geen enkele religie of stroming hang ik aan. Toch pik ik uit elke stroming of religie wel wat op. Zoals alles in beweging dient te blijven (stilstand is immers achteruitgang), zo dienen onze visies ook in beweging te blijven. Wat vandaag onze waarheid is, kan morgen achterhaald zijn. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we overal voor open blijven staan, alle informatie die tot ons komt goed invoelen en kijken of dat resoneert met onze waarheid van dat moment. Eerder zal het ook niet integreren.

Niemand wil ik mijn visie opdringen zoals ik ook zelf geen visie opgedrongen wens te krijgen.
Graag laat ik ieder op zijn eigen tempo zijn eigen pad belopen, waarin ik op een onvoorwaardelijke manier steun probeer te geven aan diegenen die daar om vragen en dat kunnen gebruiken.


Ik geloof dat als je de wereld zou willen verbeteren dat je dat slechts kunt doen door daar zelf een voorbeeldfunctie in te vervullen. Dit kan anderen aanraken en aansporen hetzelfde te doen, wat weer een sneeuwbaleffect met zich mee zou kunnen brengen. Dus eigenlijk is het heel simpel: leef je eigen waarheid. Laat de anderen in jouw mooie spiegel kijken en daarin iets terugzien van zichzelf wat ze wel bevalt. 

© Anja - www.shiningheart.nl - ca. april 2009



zo boven, zo beneden


Zo boven, zo beneden. De microkosmos is een afspiegeling van de macrokosmos. Wat zich van binnen afspeelt, wordt weerspiegeld in de buitenwereld. Een 'simpele' kosmische wet. We lijken hem echter steeds te vergeten. We raken steeds weer van ons padje af en laten ons afleiden door wat er buiten ons afspeelt. Toch zou het goed zijn om bij alles wat we ervaren steeds weer even een momentje naar binnen te keren om te voelen wat het in onszelf raakt. Wil je vrede in de wereld zien, zoek dan de vrede in jezelf op. Waar ben jij niet in vrede met jezelf? Durf naar je diepste donkere gedachten te kijken. Accepteer die ook van je zelf. Het houden van jezelf en het goed voor jezelf zorgen is dan ook waar het steeds weer op terug komt. Dat is niet egoïstisch, sterker nog, dat helpt de wereld om je heen ook weer. Wees een voorbeeld van wat jij graag zou willen zien in de wereld. En om er dan ook nog maar even een bijbel quote tegenaan te gooien... wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Want het komt simpelweg weer bij jezelf terug. Die ander is de andere jij. In Lak'ech. Wij zijn toch echt allen een met het geheel.

© Anja - www.shiningheart.nl - 11 november 2015



één met het geheel

 


geen handeling staat op zichzelf

geen mens staat alleen

met duizenden draden met elkaar verbonden

zijn wij allen één

 

elke gedachte, elk woord, elke daad

is als een steen in het water

de rimpeling wordt een golf

en heeft effect op nu en later

 

zo beneden, zo boven

zowel effect op hier als op daar

niets is afgescheiden

we zien alleen nog niet klaar

 

we zijn het alles maar ook het niets

een deel maar ook het geheel

zowel de volheid als de leegte

heel weinig en tegelijk heel veel

 

het is van belang

om zo zuiver mogelijk te zijn

dat resoneert groots in het geheel

ook al lijkt het nog zo klein

 

ervaar de samenhang

van alles en iedereen

draag je verantwoordelijkheid

je bent alleen en all-één

 

© Anja - www.shiningheart.nl



oordeel niet


Oordeel niet over de weg die mensen bewandelen of de keuzes die ze maken. Wat voor de een 'verkeerd' lijkt, kan voor de ander een meesterlijke zet in het bewustwordingsproces zijn. Als we het allemaal al wisten, waren we hier niet. We zijn hier allemaal om iets te ervaren en te leren. Daarbij hebben we mensen om ons heen die ons iets aanreiken, andere stukken op het grote schaakbord van het leven. Luister naar je ingevingen en laat je niet van de wijs brengen. Leef je eigen leven zoals dat voor jou goed voelt en wees niet bang om af en toe te vallen.

© Anja – www.shiningheart.nl - 28 oktober 2015



 

 

 

de haven uit

 



Soms is het tijd
om je boot te pakken
en de haven uit te varen.

Op zoek naar nieuw land
onontgonnen gebieden
over de woelige baren.

Dat wat vertrouwd was
lijkt veranderd
is het-zelf-de niet meer.

De stroom wil verder
niet blijven hangen
geen herhaling van weleer.

Tijden veranderen
nieuwe uitdagingen
dienen zich aan.

Steeds weer nieuwe gezichten
mensen die komen
en mensen die weer gaan.

We laten los
we geven over
het is goed zoals het is.

Een deel van de reis
doen we alleen
moeten we dealen met gemis.

Roeien met de riemen
die we hebben gekregen
voor ons op maat gemaakt.

Onderweg trotseren we storm
en heftige golven
wat de nodige deining veroorzaakt.

Na regen
komt altijd weer zonneschijn
en rustig vaarwater.

Dan koersen we gestaag verder
we komen er wel
de een wat vroeger, de ander wat later.

© Anja - www.shiningheart.nl



vanuit het hart


laat mij zijn
de zon in je leven
je hele wezen verwarmen
samen met jou mooie dromen weven

laat ons stralen
een prachtige wereld creëren
een ieder die we aanraken
met ons 'zijn' inspireren

vervuld van liefde
zien we de schoonheid van de natuur
vol van bewondering
met harten vol vuur

aangeraakt door passie
vanuit de zuivere ziel
leven volgens onze werkelijke natuur
vol respect voor het levenswiel

het zaadje 'liefde' zit in ieder mens
popelend om te groeien
laten we het water geven
zodat het volledig kan open bloeien

dans onder de sterren
zing je mooiste lied
lach vrolijke noten
leef en geniet!

 

© Anja - www.shiningheart.nl


lief kind



lief kind van deze aarde

laat vandaag het licht in je schijnen

zie je eigen waarde

en laat je zorgen verdwijnen

 

stap voor stap vervolg je je weg

steeds dichter bij de bron

echt niet altijd makkelijk zeg

dat wist je al toen je eraan begon

 

patronen komen naar boven

doorleef ze, pak ze aan

blijf erin geloven

dat je ze daarna los mag laten gaan

 

het bewustzijn wordt steeds verder verruimd

inzichten komen mondjesmaat

puin in het leven wordt opgeruimd

in afwachting op het nieuwe dat komen gaat

 

voel de vreugde in de ziel en het hart

de mooie dingen van de schepping zijn er ook voor jou

ook al zijn er soms tijden van smart

weet er komt weer warmte na kou

 

zoek naar het juiste evenwicht

sla niet door in zwart of in wit

hou van het donker als ook van het licht

besef dat je beide kanten bezit

 

luister naar wat je voelt

wees eerlijk en oprecht

spreek uit wat je bedoelt

voel wat is echt

 

leef je leven volgens de kosmische wetten

met respect voor elk levend wezen

denk na bij elke stap die je mag zetten

en er is niets om te vrezen

 

© Anja - www.shiningheart.nl



samen - leven


Steeds vaker zie ik om me heen de behoefte van mensen om een eigen woongemeenschap te starten. Diverse oproepen op Facebook van mensen die op zoek zijn naar een stukje land om dit mogelijk te maken. Het gedachtegoed van Anastasia (zoals omschreven in de boeken van Vladimir Megre) is bij velen hiervoor ook een brond van inspiratie geweest. Zelf koester ik al jaren het idee van 'de boerderij'. Met gelijkgestemde vrienden samen wonen en werken aan een idealistische leefgemeenschap. Biologische groenten- en kruidentuin, thee- annex praathuis, ruimte om te ont-moeten en ontspannen, workshops, dansen, muziek maken, kampvuur, etc. Ook voor een ieder een plek om je terug te trekken en de stilte in jezelf op te zoeken.

Ik zie het als een reactie op de onvrede over de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. Bij een groeiende groep mensen is er steeds meer behoefte aan de warme van echt contact, van echte verbinding met elkaar. Zien en gezien worden in de diepte van ons 'zijn'.

Aan de andere kant is er bij mij ook een steeds grotere behoefte aan vrijheid. De wurggreep van de overheid zorgt voor het prikkelen van de rebel in mij. Ik wil me losrukken en kunnen gaan en staan waar ik wil. Grenzenloos.
Wel samenleven maar zonder controle en oordeel. Stimuleren en inspireren maar vrijlaten hoe een ander hier mee om wenst te gaan. Ook dit zal voor een woongemeenschap een hele uitdaging zijn. Hoe snel duik je weer in een patroon van regels en controle hierop?

Dat zijn dan zo van die uitdagingen die maken dat het ene deel van de Tweelingen in mij verlangt naar een eigen leefgemeenschap en het andere deel graag een reizende vrije vlinder wil blijven. Tot de tijd dat beide delen in mij zich verenigd hebben, zal het nog wel even blijven zoals het nu is. Ook goed... :-)

© Anja - www.shiningheart.nl - 28 november 2015 



leef je eigen natuur 

 

We lopen rond op deze prachtige aarde. Ook wij zijn een perfect deel van de schepping. We zijn onze ware natuur echter in de loop der tijd een beetje kwijt geraakt. Het is belangrijk te luisteren naar ons lichaam. Sta er een moment bij stil.
Wat heeft jouw lichaam je te vertellen?
Welke delen zijn uit balans?
Waar voel je je niet prettig in je lijf zitten?
In wezen zijn we één met alles on ons heen. Moeder Aarde, ook wel Gaia genoemd, heeft het zwaar in deze tijd. De beste manier om goed voor Moeder Aarde te zorgen, is ook goed voor ons zelf te zorgen. Als we leven volgens onze eigen natuur dan is dat eigenlijk vanzelf goed voor alles om ons heen en dus ook voro de natuur, voor Moeder Aarde, voor Gaia.
Verbeter de wereld, begin nog altijd bij jezelf

© Anja - Gaia's Pathway - 31 januari 2014


Voor meer schrijfsels, zie ook www.anjavandijk.nl


 


Alle teksten en gedichten op deze site zijn van eigen hand en mogen niet zonder toestemming en bronvermelding elders gepubliceerd worden.

© copyright 2005 - 2023 Anja - alle rechten voorbehouden


* Some images were picked from the internet. If there is a problem with it, please contact me and I will remove them.