Shiningheart

~ BE the difference ~

 

Contact


Onderling contact tussen mensen is fijn. Ieder mens kan je wel iets kan brengen. Juist de wisselwerking met elkaar kan je veel groei brengen en helpen in het bewust(er)wordingsproces.